Szállítási feltételek

A Webshopban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.
Regisztrált felhasználóink számára az általuk megrendelt termékeket Magyarország területén házhoz szállítjuk szerződött partnerünk közreműködésével a gyártást követő 3 munkanapon belül.
Szállítási címként megadhat a számlázási címtől eltérő címet is. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!
Amennyiben a szállító Önt nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Önnel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli.

1. A szerződéskötés

A megrendelés véglegesítésével, visszaigazolásával az interneten kötött, de nem aláírt szerződés jön létre, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A  szerződéses jogviszony a Szolgáltató és a Vásárló között a megrendelés utolsó lépésénél a megrendelem gombra történő kattintással  határozatlan időre jön létre. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz a szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a vevő jelen Szállítási Feltételek elolvasásával kifejezetten tudomásul vesz.

2. Szerződő Felek

2.1 A Szolgáltató

A http://pvcszalag.hu webáruházat a Szolgáltató üzemelteti.
A Szolgáltató teljes neve: POLIGON Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Szolgáltató székhelye:  1025 Budapest, Vihorlát utca 6.
A Szolgáltató szolgáltatással kapcsolatos elérhetőségei:
– telefonszám: 06-1-226-6907
– e-mail: info@poligonkft.hu

A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 01-09-563809
A Szolgáltató bankszámlaszáma: K&H Bank 10400054-00501673-00000000
A Szolgáltató adószáma: 12193053-2-41.
A Szolgáltató képviselője: Kaszás Károly ügyvezető igazgató

2.2. Vevő

A Vevő az a természetes személy, vagy szervezet, aki a Szolgáltató által üzemeltetett webshopban vásárol árucikket.

3. Megrendelés folyamata

A Szolgáltató a megrendelés állásáról folyamatosan tájékoztatja a Vevőt.

3.1. Kosár összeválogatása, rendelés rögzítése

A vásárlás során a vevő a terméket(ket) először a kosarába összeválogatja, majd amennyiben véglegesnek tekinti, a fizetési és a szállítási adatok megadásával azokat megrendeli.
A megrendelés rögzítését követően a Szolgáltató haladéktalanul automatikus értesítést, visszaigazolást küld a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségre. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, a Vevő mentesül ajánlati kötöttsége alól. Kérjük, hogy amennyiben nem kapta meg a visszaigazoló e-mailt, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségek valamelyikén: e-mail: info@poligonkft.hu; központi telefonszám: 06-1-226-6907

3.2. Rendelés feldolgozása

A Szolgáltató a megrendelés rögzítését követően megkezdi annak feldolgozását, a rendelés befogadásáról tájékoztatást küld.
A Szolgáltató a megrendelést követően a szükséges beszerzést haladéktalanul elindítja.

3.3. Fizetési feltételek

3.3.1. A Szolgáltató webáruházában feltüntetett árak az áfa-t nem tartalmazzák, nettó árak.

3.3.2. A rendelés értékét és a szállítási díjat az átvételkor kell kiegyenlíteni, amely tartalmazza a szállítási és az utánvét költségeit.

4. Szavatosság

A Vevő által megrendelt termék(ek)re a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint a   fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései alapján a Szolgáltató kellékszavatosságot, és termékszavatosságot vállal az alábbiak szerint:
A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

4.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint –  termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6. Megrendelések módosítása

A webáruházban feladott megrendelés utólagos módosítására a Szolgáltató nem tud lehetőséget biztosítani.

7. Vételár, fizetési feltételek

7.1. Fizetés és szállítás

A termékek mellé helyezett számlán a feltüntetett árak a kiadványok vételárai, amelyek tartalmazzák az általános forgalmi adót is. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. Az átvétel esetleges plusz költségei a Vásárlót terhelik.

8. Felelősség korlátozása

A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
– olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vevőt, hogy csatlakozzon a Szolgáltató weboldalára, ott megrendelést adjon le.
– a Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
Szolgáltató nem felelős a Vevő internet használata során a Vevő számítástechnikai eszközeiben – illetve ahhoz kapcsolódó bármilyen más elektronikus eszközeiben – bekövetkező károkért, ideértve a rosszindulatú kódok (vírusok, férgek, stb.) terjedését vagy bármilyen más internet felöl érkező káros hatást. A felelősség korlátozása a közvetlen és közvetett károkra is kiterjed. Az internet felöl érkező káros hatások elhárítása a Vevő feladata.

9. A vásárlástól való elállás joga

Felhívjuk minden kedves megrendelőnk figyelmét, hogy az egyedi méretezésű termékeink megrendelésekor vegye figyelembe, hogy
– tekintettel a 45/2014. Korm. rendelet 20.§-29.§-ra – az elállás és a lemondás jogát, mint vásárló, nem gyakorolhatja.

A Webshopban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

Regisztrált felhasználóink számára az általuk megrendelt termékeket Magyarország területén házhoz szállítjuk szerződött partnerünk közreműködésével a gyártást követő 3 munkanapon belül.

Szállítási címként megadhat a számlázási címtől eltérő címet is. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

Amennyiben a szállító Önt nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Önnel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli.